0%

P2016 战略游戏

题目链接

这道题其实就是一道简单的树形动态规划。

我们设状态$f[u][0/1]$为每个节点不放或者放士兵。则可以很容易得到状态转移方程:

 1. 当节点$u$不放士兵时,那么他的儿子节点就一定要放,$f[u][0]+=f[v][1]$。

 2. 当节点$u$放士兵时,那么他的儿子节点就可放可不放,那么$f[u][1]+=min(f[v][1],f[v][0])$。

  接下来就直接在回溯的时候转移状态,最后答案就是$min(f[1][0],f[1][1])$。

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  
  const int maxn=1510;
  int n,cnt=0,head[maxn],f[maxn][2];
  struct node{
    int n,v;
  }q[maxn*2];
  
  inline void add(int a,int b) {
    q[++cnt].n=head[a];
    q[cnt].v=b;
    head[a]=cnt;
  }
  void dfs(int u,int fa) {
    f[u][1]=1;
    for(int i=head[u];i;i=q[i].n) {
      int v=q[i].v;
      if(v==fa) continue;
      dfs(v,u);
      f[u][0]+=f[v][1];
      f[u][1]+=min(f[v][1],f[v][0]);
    }
  }
  
  int main() {
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) {
      int a,b,k;
      cin>>a>>k;
      for(int j=1;j<=k;j++) {
        cin>>b;
        add(a,b);add(b,a);
      }
    }
    dfs(1,-1);
    cout<<min(f[1][0],f[1][1])<<endl;
    return 0;
  }